Engelsiz Yaşam

ULAŞILABİLİRLİK STRATEJİSİ

2010 Yılı “Herkes İçin Ulaşılabilirlik Eylem Yılı” ilan edilmiş ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımları ile “Ulusal Eylem Planı” hazırlanması uygun bulunmuştur.

 Özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik, sosyal ve fiziki çevre şartları iyileştirilecektir” Maddesi uyarınca kampuslerimizdeki yaya yolları düzenlenmiş, engelli rampaları oluşturulmuştur.

   Engellilerin hayatını zorlaştıran etkenlerin başında gelen fiziki çevre düzenlemelerinin, binaların engellilerin kullanımına uygun olmaması  probleminin çözümü için, 5378 sayılı Kanununun geçici 2.madde ve 15.maddeleri ile , sorumlu tüm kurum ve kuruluşların her türlü bina, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanların, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarının 2012 yılına kadar engellilerin ulaşabilirliğine uygun hale getirmeleri hüküm altına alınmıştır.
 Üniversitemizin bu konudaki sorumluluğu doğrultusunda, tüm yerleşkelerinde bulunan bütün Akademik ve İdari Birimlere, Sosyal ve Kültürel Alanlara, Spor Alanlarına engelli ulaşılabilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bastırdığı El Kitabı  Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Doç.Dr.Hülagü KAPLAN’ın önderliğinde; Mimarlık Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi ve Teknoloji Fakültesinden çeşitli akademisyenler editörlük yapmışlardır.

 
  Başkanlığımız, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden akademik destek alarak;

1)      Merkez  Kampüste görme engelli ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için “Engelsiz güzergah” oluşturma tespitleri yapılmıştır. Kampüsteki giriş kapılarından, bina önlerine kadar engelsiz erişim koridorları oluşturmak amaçlanmaktadır.

2)       A kapısı girişinde sağlı sollu yaya kaldırımları yeniden düzenlenmiş,tekerlekli sandalye geçişine uygun ölçüler sağlanmış, eğimler standarda uygun hale getirilmiş, görme engelli iz malzemesi kullanılmıştır.

3)      A kapısından C,D,E  kapılarına ve mevcut binalara da engelsiz erişim gerekmektedir.