Tarihçe

  • BAŞKANLIĞIMIZIN TARİHSEL GELİŞİMİ:

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; Üniversitemizde eğitim gören öğrencilere, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren akademik personele, üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda özveriyle çalışan idari personele, hastanelerimizden faydalanan hastalara ve hasta yakınlarına teknik konularda en etkin ve en hızlı bir şekilde hizmet verebilmek ve kurumumuzun verimliliğini artıracak her türlü teknolojiyi, yapılaşmayı ve her türlü altyapıyı sağlamak amacıyla 1982 tarihinde kurulmuştur.