İhale İlan Sayfası

       T.C.
      GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ      
      YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
​      İhale ve Malî İşler Müdürlüğü                                                                                                                 e-posta:.........@gazi.edu.tr

  İLAN OLUNUR!..
İHALE DOSYALARI
Not*:İnternet Üzerindeki Bu Bilgiler Satıcıya Bilgi Vermek İçindir."RESMİ HÜVİYET" taşımaz!.
        İsteği Yapan Birimlerden Gerekli Bilgi Alınabilir.  

                                                                                                                                                                                        

İlan Dosyası 

Şartname Dosyası 
Konusu:.............................
 

İlanTarihi:
.../.../20..
.

Tahmini Bedel:

.....................TL
.
Son Teklif Tarihi:
.../.../20..
Usûl: K.İ.K. 4734 
Doğrudan Temin
Açık İhale 
Birimi: Durum:
Sonuçlanmadı
Durum:
Sonuçlanmadı
 

İlan Dosyası 

Şartname Dosyası 
Konusu:.............................
 
İlanTarihi:
.../.../20..
.
Tahmini Bedel:

.....................TL
Son Teklif Tarihi:
.../.../20..
Usûl: K.İ.K. 4734 
Doğrudan Temin
Açık İhale 
Birimi: Durum:
Sonuçlanmadı
Durum:
Sonuçlanmadı
 

İlan Dosyası 

Şartname Dosyası 
Konusu:.............................
 
İlanTarihi:
.../.../20..
.
Tahmini Bedel:

.....................TL
Son Teklif Tarihi:
.../.../20..
Usûl: K.İ.K. 4734 
Doğrudan Temin
Açık İhale 
Birimi: Durum:
Sonuçlanmadı
Durum:
Sonuçlanmadı
 

İlan Dosyası 

Şartname Dosyası 
Konusu:.............................
 
İlanTarihi:
.../.../20..
.
Tahmini Bedel:

.....................TL
Son Teklif Tarihi:
.../.../20..
Usûl: K.İ.K. 4734 
Doğrudan Temin
Açık İhale 
Birimi: Durum:
Sonuçlanmadı
Durum:
Sonuçlanmadı
 

İlan Dosyası 

Şartname Dosyası 
Konusu:.............................
 
İlanTarihi:
.../.../20..
.
Tahmini Bedel:

.....................TL
Son Teklif Tarihi:
.../.../20..
Usûl: K.İ.K. 4734 
Doğrudan Temin
Açık İhale 
Birimi: Durum:
Sonuçlanmadı
Durum:
Sonuçlanmadı
 

İlan Dosyası 

Şartname Dosyası 
Konusu:.............................
 
İlanTarihi:
.../.../20..
.
Tahmini Bedel:

.....................TL
Son Teklif Tarihi:
.../.../20..
Usûl: K.İ.K. 4734 
Doğrudan Temin
Açık İhale 
Birimi: Durum:
Sonuçlanmadı
Durum:
Sonuçlanmadı
 

İlan Dosyası 
Şartname Dosyası  Konusu:.............................
 
İlanTarihi:
.../.../20..
.
Tahmini Bedel:

.....................TL
Son Teklif Tarihi:
.../.../20..
Usûl: K.İ.K. 4734 
Doğrudan Temin
Açık İhale 
Birimi: Durum:
Sonuçlanmadı
Durum:
Sonuçlanmadı