Tanıtım

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak temel ilke ve amacımız kurumumuz çalışanları ve öğrencileri için sağlıklı, huzurlu, güvenilir mekanlar hazırlamak, çağın gerektirdiği düzeyde modern hizmet binaları ve tesisleri oluşturmaktır. Amacımız ekonomik ve kısa sürede yapımı tamamlanabilecek projeleri devreye almak ve bu alanların gerek personelimiz gerekse öğrencilerimiz tarafından kullanıma açılmasını sağlamaktır.

Üniversitemizde eğitim- öğretim hizmetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Başkanlığımız yapım ve onarım işlerini kendisine ayrılan bütçe doğrultusunda gerçekleştirmektir.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Teşkilat Yapısı; 1 Daire Başkanı ve 4 Şube Müdüründen oluşmaktadır. Başkanlığımızda 14 Mühendis, 8 Mimar, 13 Tekniker, 12 Teknisyen ve 12 İdarî Personel görev yapmaktadır.