Telefon Listesi
   
Doç.Dr.Yusuf USTA

        DAİ.BŞK.V.

22500-22501

                                                Kübra ARSLAN                        V.H.K.İ.                         22500

 

Döne BOZKURT                   Sekreter                             22501   

Şub.Müd.Arif SEZGİN İdarî İşler ve Personel Şube Müdürü 22505
Güldane TAŞDEMİR Elektrik Teknisyeni 22568
Hakkı ÇOLAK Bilgisayar İşletmeni 22526
Ferhat ÖZKÖK Elektronik Teknikeri 22512
Mustafa DEMİR Memur (Maden Mühendisi) 22522
Abdullah ARSLAN Memur (Makine Mühendisi) 22522
Hasan ÇİPİL Memur 22565
Kübra ARSLAN  V.H.K.İ. 22500
Şenol GÖKBULUT İşçi 22572
DAVALAR 22517
-------- -------- 22517
AYNİYAT 22567
Bayram ŞEKER Memur (Taşınır Kayıt) 22567
ARŞİV 22564
Oktay KÖKSAL Mobilya Teknikeri (Arşiv) 22564
HİZMETLİLER 22572
-------- -------- ---
Elktr.- Elktrn.Müh.İlker DEMİR    Yapım/Uyg. & Proje Şube Müdürü 22252-22570
Ahmet KOÇLAR Makine Mühendisi 22509
M.Muharrem AKIN İnşaat Mühendisi 22544
Mesut ALPARSLAN Elektronik Mühendisi 22592
Kemal Koray ÇINAR Elektronik Mühendisi .........
Gökhan MERİÇ Yüksek Mimar 22519
Ahu Nur YAVUZER Peyzaj Mimarı 22533
Osman ÖZTÜRK İnşaat Mühendisi 22517
Cuma KILIÇ İnşaat Mühendisi 22521
Gülsüm AYDIN Mimar 22524
Yusuf YABİR Makine Mühendisi 22584
Hatice ŞENGEL Mimar 22518
Emrah ÇELİK Makine Mühendisi 22560
Esra AYCAN İnşaat Mühendisi (VAKIF) 22586
Aydın GÖKÇE İnşaat Yüksek Mühendisi (Uzman) ..........
Ümit ŞEN İnşaat Teknisyeni (İnşaat Mühendisi) 22555
Hasan AKOL Makine Teknisyeni 22543
Gönül ORHAN İnşaat Teknikeri 22539
Cevat GÜRDAL İnşaat Teknikeri 22554
Şenol YAZDIRAN İnşaat Teknikeri 22559
İ.Etem KELERCİOĞLU İnşaat Teknikeri 22546
Dilan ÜSTÜNKOL PEKDEMİR İnşaat Teknikeri 22535
Sema GÜNEY İnşaat Teknikeri (VAKIF) 22538
Fuat KAYA Elektrik Teknisyeni 22548
Erhan BEŞKAYA Makine Teknisyeni (Mak.Tek.Öğrt.)  22550
Abdullah ÜNVER İnşaat Teknikeri 22563
Murat İPEK Makine Teknisyeni 22557
Hüseyin YILMAZ Elektrik Teknikeri 22561
Murat KILIÇ İnşaat Teknikeri 22522
Bilal ÇAKICI İnşaat Teknikeri 22537
Ziya ÖZASLAN   İnşaat Teknisyeni 22596
Demirhan TOSUN Makine Teknisyeni 22547
Suat TAŞKIN Elektrik Teknisyeni 22560
Taner SINMAZÇELİK Makine Teknisyeni 22551
     
     
     
     
     
Peyzaj Mimarı Ebru SAVAŞ Etüt ve Emlak Şube Müdürü 22532
Esin SOYDEMİR Yüksek Mimar 22534
Halil İbrahim CEYLAN Maden Mühendisi 22530
Hakan ÇELİK Memur (Harita Mühendisi) 22553
Doç.Dr.Yusuf USTA Daire Başkan V. (Uhdesinde)  22509
Ali GÖZEN Koordinatör  22542
Nurhan NALBANT Makine Teknikeri  (Endüstri Mühendisi)  22536
Şükriye KIRBIYIK Ziraat Mühendisi  22540
Ali ARAS Sağlık Teknikeri  22593
Ali GÖZEN Elektrik Teknisyeni  22542
Serdal SAVCI Bilgisayar İşletmeni  22541
Berâti ŞİMŞEK Memur  22542