İletişim Adresi

T.C.Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
06500,  Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA

Telefon: 0 312 202 25 00  -  0 312 202 25 01   Fax: 0 312 202 25 03
e-posta: yapi@gazi.edu.tr