İhale ve Malî İşler Şube Müdürlüğü Görev Tanımları
<==        
BAŞKANLIK İDARÎ İŞLER VE PERSONEL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAPIM,UYGULAMA VE PROJE 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ETÜT VE EMLAK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE VE MALÎ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
         
          


 Doç.Dr.Yusuf USTA İhale ve Malî İşler Şb.Md.- Uhdesinde 
 
    Elk.Tkns.Ali GÖZEN Koordinatör  
Adı Soyadı İdarî Görev Form       Adı Soyadı İdarî Görev Form  
Nurhan NALBANT Makine Teknikeri (Ends.Müh.)
 
    Şükriye KIRBIYIK Ziraat Mühendisi  
Ali ARAS  Sağlık Teknikeri
 
    Ali GÖZEN Elektrik Teknisyeni  
Serdal SAVCI  Bilgisayar İşletmeni
 
      Berâti ŞİMŞEK  Memur  


 


İHALE KOMİSYONU  
 
           
Adı Soyadı İdarî Görev Form       Adı Soyadı İdarî Görev Form  
 Doç.Dr.Yusuf USTA Daire Başkan V.
 
    Elk.Elkn.Müh.İlker DEMİR Yapım,Uygulama ve Proje Şb.Md.  
Pey.Mim.Ebru SAVAŞ Muhasip Üye 
 
    ....................... ............................. .........