Devam Eden Projeler

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI BRİFİNGİ

1-) KURULUŞUN GENEL TANITIMI

a)  Görevleri

b)  Teşkilat Yapısı

c)  Kadro ve Personel Durumu

d) Bina, Lojman Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu

e)  Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu

f)  Bütçe ve Kesin Hesapları, İmar Planı ve Alt Yapı tesisleri önemli Yatırımları (Bu madde sadece Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Belediye Başkanlıklarınca düzenlenir).

2-)YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR, YATIRIM FAALİYETLERİ

İl brifinginde değerlendirilmek üzere; ildeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen yatırım projelerine ilişkin, güncel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda,  2017 yılı itibariyle; biten, devam eden, ihale aşamasında olan, başlanmayan ve varsa planlanan yatırım projelerinin özet bilgilerinin aşağıdaki tablolara doldurulması gerekmektedir.

                        DEVAM EDEN PROJELER
 

 

                       İHALE AŞAMASINDAKİ PROJELER

           

                       BAŞLANAMAYAN PROJELER

   

                  BİTEN PROJELER ( 2016 YILI İÇİN )

                      2016’da biten proje yoktur.

                      PLANLANAN PROJELER